GENERÁLNÍ SPONZOR
KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice
PARTNER
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI
SILVINI - technical sportwearCYKLO BERAN Chrást - Cyklo obchod & servisTeasi - kvalitní produkty, kvalitní servis3F VISION - Inteligent sport eyewearTiskárna BÍLÝ SLONPREKOMIA, reklamní agentura v Plzni, Vás zviditelníPAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
Ikonka ke článkům
PAL CUP 2018
- Nejbližší závody
Město Touškov<br>VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVAMěsto Touškov
VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
1. dubna 2018
Dýšina<br>GOLF OPEN BIKE RACE - ČasovkaDýšina
GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
8. dubna 2018
Rakovník<br>LOKO MTB cupRakovník
LOKO MTB cup
12. května 2018
Domažlice<br>VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTBDomažlice
VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
20. května 2018
Plzeň - Homolka<br>VELKÁ CENA PLZNĚ<br>Mistrovství PLKPlzeň - Homolka
VELKÁ CENA PLZNĚ
Mistrovství PLK
9. června 2018
Stupno<br>HORSKÁ KOLA STUPNOStupno
HORSKÁ KOLA STUPNO
19. srpna 2018
Vysoká<br>XCO VELKÁ CENA VYSOKÁVysoká
XCO VELKÁ CENA VYSOKÁ
8. září 2018
Pec<br>MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchuPec
MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
30. září 2018
PAL CUP 2018
- Odjeté závody
18. ročník
MTB Pohár
Plzeňského kraje
Patronem je mistr světa
Ondřej CINK
ENGLISH

D O M Ů
M I S T Ř I
VÝSLEDKY
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
PRAVIDLA P.A.L.
PROPOZICE ZÁVODŮ
Soutěž družstev
KOVOBEL
Soutěž klubů

FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
VÝSLEDKY
let minulých

KONTAKTY
Facebook
skupina P.A.L.
Nevím CO vařit ... nejlepší web s receptama .... TOPlist
Stránky založeny:
10. dubna 2013
Copyright (C)
2013 - 2018
HYNC DESIGN - Ing, Hynek MUSIL, Vaše časomíra ...
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
info@sportberan.cz
info@pal-mtb.cz
PRAVIDLA
Plzeňská amatérská liga MTB - PAL CUP 2018

17. ročník PAL CUP se skládá z těchto devíti závodů:
 • Neděle 1. dubna 2018 - Město Touškov
  VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
 • Neděle 8. dubna 2018 - Dýšina
  GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
 • Sobota 12. května 2018 - Rakovník
  LOKO MTB cup
 • Neděle 20. května 2018 - Domažlice
  VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
 • Sobota 9. června 2018 - Plzeň - Homolka
  VELKÁ CENA PLZNĚ
  Mistrovství PLK
 • Neděle 19. srpna 2018 - Stupno
  HORSKÁ KOLA STUPNO
 • Sobota 8. září 2018 - Vysoká
  XCO VELKÁ CENA VYSOKÁ
 • Neděle 30. září 2018 - Pec
  MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
* závod Junior PAL CUP je určen pouze pro kategorie U7 až U18m/U15ž
** závod MTB Čerchov je určen pouze pro kategorie U13 až M50/Ž35
Ostatní závody PAL CUPu jsou vypsány pro všechny kategorie.

Bodové hodnocení:
 • 1. místo.....................34b
 • 2. místo.....................31b
 • 3. místo.....................28b
 • 4. místo.....................25b
 • 5. místo.....................23b
 • 6. místo.....................21b
 • 7. místo.....................19b
 • 8. místo.....................18b
 • 9. místo.....................17b
 • 10.- 25. místo..............po 1 bodu sestupně

Bodování:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech PAL CUP 2017 vypsaných pro jejich kategorii.
Při 100% bodové účasti se jeden výsledek škrtá, podrobně pro jednotlivé kategorie:
- pro kategorie U7, U9, U11, Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50: max 7 bodových výsledků
- pro kategorie U13, U15, U18m: max 8 bodových výsledků
Vítězem PAL CUPu 2017 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
 1. lepší umístění v mistrovském závodě
 2. vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
 3. rozhoduje věk (U7 až U18m – čím mladší, tím lepší), (Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50 – čím starší, tím lepší)

Bonusové hodnocení:
  K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu UMÍSTĚNÝCH závodníků v kategorii
  Příklad:
  V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
  V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
  Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

  Kategorie (dle roku narození):
  • U7m - kluci 2012 a mladší (6 let a mladší)
  • U7ž - holky 2012 a mladší (6 let a mladší)
  • U9m - žáci 2010-2011 (7-8 let)
  • U9ž - žákyně 2010-2011 (7-8 let)
  • U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let)
  • U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let)
  • U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let)
  • U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let)
  • U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let)
  • U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let)
  • U17m - kadeti 2002-2003 (15-16 let)
  • U17ž - kadetky 2002-2003 (15-16 let)
  • U19ž - juniorky 2000-2001 (17-18 let)
  • U19m - junioři 2000-2001 (17-18 let)
  • U23m - muži 1996-1999 (19-22 let)
  • M23 - muži 1989-1995 (23-29 let)
  • M30 - muži 1979-1988 (30-39 let)

  Všeobecná ustanovení:
   Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele. Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
   V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat.
   Jakákoliv technická a fyzická pomoc závodníkovi se trestá jeho vyloučením ze závodu. Výjimku tvoří občerstvení zajišťované doprovodem a zdravotnická pomoc.
   Technická depa jsou zakázána!
   Mistrovství kraje bude v roce 2017 pořádat Velosport Domažlice dne 21.5., kde vítězové kategorií získají mistrovský dres za podmínky, že se před domažlickým závodem zúčastní minimálně dalších dvou závodů PAL CUPu 2017.
   Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném místě. Závodník nemůže startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození! Závodník bude diskvalifikován, jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně.
   Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Cyklokrosová kola jsou zakázaná!
   Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.
   Pořadatel závodu si vyhrazuje v kategoriích Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50 postavit do první řady na startu až 3 závodníky (za všechny zmíněné kategorie dohromady) z řad VIP, sponzorů, patronů apod.
   Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
   Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je povinné! Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

   Závodník porušuje pravidla:
   • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.)
   • v případě úmyslného zkrácení tratě
   • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníků
   • v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky
   • pří jízdě bez helmy. Bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola
   • v případě, že pojede bez startovního čísla

   Možnosti potrestání porušení pravidel:
   • slovní napomenutí
   • časová penalizace
   • diskvalifikace ze závodu
   O trestu rozhoduje ředitel závodu. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

   Podání protestu:
    Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní. Pozdější reklamace výsledků zaslané emailem řeší ředitel závodu s prezidentem P.A.L.

    Závody jsou určeny především pro širokou cyklistickou veřejnost!!