GENERÁLNÍ SPONZOR
KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice
PARTNER
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI
AUTHOR představuje již více než 20 let českou značku3F VISION - Inteligent sport eyewearWTB - Ranger - Half trail. Half adventure.
Dvorní FOTOGRAF
PAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
PAL CUP 2018
- Nejbližší závody
PAL CUP 2018
- Odjeté závody
Město Touškov<br>VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVAMěsto Touškov
VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
1. dubna 2018
Kemp Ejpovice<br>GOLF OPEN BIKE RACE - ČasovkaKemp Ejpovice
GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
8. dubna 2018
Rakovník<br>LOKO MTB cupRakovník
LOKO MTB cup
12. května 2018
Domažlice<br>VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTBDomažlice
VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
20. května 2018
Plzeň - Homolka<br>VELKÁ CENA PLZNĚ<br>Mistrovství PLKPlzeň - Homolka
VELKÁ CENA PLZNĚ
Mistrovství PLK
9. června 2018
Stupno<br>HORSKÁ KOLA STUPNOStupno
HORSKÁ KOLA STUPNO
19. srpna 2018
Újezd u Svatého Kříže<br>BEROUNKA TRAILSÚjezd u Svatého Kříže
BEROUNKA TRAILS
8. září 2018
Pec<br>MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchuPec
MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
30. září 2018

D O M Ů
M I S T Ř I
VÝSLEDKY
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
PRAVIDLA P.A.L.
PROPOZICE ZÁVODŮ
AUTHOR
Soutěž družstev

KOVOBEL
Soutěž klubů

FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
VÝSLEDKY
let minulých

KONTAKTY
Facebook
skupina P.A.L.
Nevím CO vařit ... nejlepší web s receptama .... TOPlist
Stránky založeny:
10. dubna 2013
Copyright (C)
2013 - 2018
HYNC DESIGN - Ing, Hynek MUSIL, Vaše časomíra ...
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
jardaryba
seznam.cz
info
pal-mtb.cz
PRAVIDLA
Plzeňský pohár horských kol - PAL CUP 2018

18. ročník PAL CUP se skládá z těchto devíti závodů:
 • Neděle 1. dubna 2018 - Město Touškov
  VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
 • Neděle 8. dubna 2018 - Kemp Ejpovice
  GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
 • Sobota 12. května 2018 - Rakovník
  LOKO MTB cup
 • Neděle 20. května 2018 - Domažlice
  VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
 • Sobota 9. června 2018 - Plzeň - Homolka
  VELKÁ CENA PLZNĚ
  Mistrovství PLK
 • Neděle 19. srpna 2018 - Stupno
  HORSKÁ KOLA STUPNO
 • Sobota 8. září 2018 - Újezd u Svatého Kříže
  BEROUNKA TRAILS
 • Neděle 30. září 2018 - Pec
  MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
* závod MTB Čerchov je určen pouze pro kategorie U13 až M50/Ž30
Ostatní závody PAL CUPu jsou vypsány pro všechny kategorie.

Bodové hodnocení:
 • 1. místo.....................34b
 • 2. místo.....................31b
 • 3. místo.....................28b
 • 4. místo.....................25b
 • 5. místo.....................23b
 • 6. místo.....................21b
 • 7. místo.....................19b
 • 8. místo.....................18b
 • 9. místo.....................17b
 • 10.- 25. místo..............po 1 bodu sestupně

Bodování:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech PAL CUP 2018 vypsaných pro jejich kategorii.
Při 100% bodové účasti se dva nejhorší výsledky škrtají.
Do celkového pořadí se započítává max.:
- 5 bodových výsledků pro kategorie U7, U9 a U11
- 6 bodových výsledků pro ostatní kategorie
Vítězem PAL CUPu 2018 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
 1. lepší umístění v mistrovském závodě
 2. vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
 3. Lepší dosažené bodové ohodnocení a jejich vyšší počet

Bonusové hodnocení:
  K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu UMÍSTĚNÝCH závodníků v kategorii
  Příklad:
  V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
  V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
  Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

  Kategorie (dle roku narození):
  • U7m - kluci 2012 a mladší (6 let a mladší)
  • U7ž - holky 2012 a mladší (6 let a mladší)
  • U9m - žáci 2010-2011 (7-8 let)
  • U9ž - žákyně 2010-2011 (7-8 let)
  • U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let)
  • U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let)
  • U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let)
  • U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let)
  • U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let)
  • U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let)
  • U17m - kadeti 2002-2003 (15-16 let)
  • U19m - junioři 2000-2001 (17-18 let)
  • Ž15 - ženy 1989-2003 (15-29 let)
  • Ž30 - ženy 1988 a starší (30 let a starší)
  • M19 - muži 1989-1999 (19-29 let)
  • M30 - muži 1979-1988 (30-39 let)
  • M40 - muži 1969-1978 (40-49 let)
  • M50 - muži 1968 a starší (50 let a starší)

  STARTOVNÉ:

   Startovné pro jednotlivé kategorie je stanoveno pořadatelem konkrétního závodu
   - více Propozice k závodu - www.pal-mtb.cz/propozice/index.php ...
   Startovné lze zaplatit předem na účet: 1022746043/6100 - EquaBank
   DŮLEŽITÉ: Je nutné v příkazu k platbě zadat oba SYMBOLY - VARIABILNÍ i SPECIFICKÝ - dostanete je v e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení!!!
   Jinak nebude platba připsána a bude velmi pracné dohledat ... Text ve 'Zpráva pro příjemce ' neumí automatický systém identifikovat!!!
   NEZAPOMEŇTE: Pokud budete platit v jedné platbě za více bikerů, máte tyto možnosti:
   A: ON-LINE přihlášení standardním vyplněním formuláře nebo pro držitele Licence svazu (v seznamu ON-LINE přihlášených nesvítí symbol 'HD')
   B: ON-LINE přihlášení přes HDREGISTRY jednotlivě (v seznamu ON-LINE přihlášených svítí symbol 'HD')
   C: ON-LINE přihlášení přes HDREGISTRY - MULTIPŘIHLÁŠENÍ - přihlásíte všechny své bikery najednou a pak dodržíte předepsanou platbu z e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení (v seznamu ON-LINE přihlášených svítí symbol 'HD' u všech v rámci MULTIPŘIHLÁŠENÍ)

   V případě A: a B: mi mustíte takovou skutečnost oznámit e-mailem (info{zavináč}pal-mtb.cz) - příklad takového textu najdete v e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení

   V případě C: NEmustíte MI NIC OZNAMOVAT - S HDREGISTRY je to opět jednodušší ...

   Startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 50,- Kč

   Všeobecná ustanovení:
    Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele. Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
    V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat.
    Závodník souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace seriálu PLZEŇSKÝ POHÁR MTB - PAL CUP, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu PLZEŇSKÝ POHÁR MTB - PAL CUP (www.pal-mtb.cz), ve facebookové skupině PLZEŇSKÝ POHÁR MTB - PAL CUP, na propagačních materiálech PLZEŇSKÝ POHÁR MTB - PAL CUP, na portálech cyklistických a zpravodajských webů apod., a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno osoby resp. osob zobrazených na fotografiích a jiných zvukových a obrazových záznamech. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro doprovod závodníků a diváky.
    Pořadatel závodu vyznačí dvě DEPA, kde bude možná technická pomoc závodníkům včetně občerstvení. Pomoc mimo tato vyznačená DEPA je zakázána a bude trestána vyloučením závodníka ze závodu!!!
    Mistrovství kraje bude v roce 2018 pořádat Sport Club Černý dne 9.6. jako VELKÁ CENA PLZNĚ - v Plzni na Homolce, kde vítězové kategorií získají mistrovský dres za podmínky, že se před závodem v Plzni zúčastní minimálně dalších dvou závodů PAL CUPu 2018.
    Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném místě. Závodník nemůže startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození! Závodník bude diskvalifikován, jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně.
    Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Cyklokrosová kola jsou zakázaná!
    Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí, pokud jsou přihlášeni ON-LINE před závodem, a dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.
    Pořadatel závodu si vyhrazuje v kategoriích Ž15, Ž30, M18, M30, M40, M50 postavit do první řady na startu až 3 závodníky (za všechny zmíněné kategorie dohromady) z řad VIP, sponzorů, patronů apod.
    Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
    Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je povinné! Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

    Závodník porušuje pravidla:
    • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.)
    • v případě úmyslného zkrácení tratě
    • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníků
    • v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky
    • pří jízdě bez helmy. Bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola
    • v případě, že pojede bez startovního čísla

    Možnosti potrestání porušení pravidel:
    • slovní napomenutí
    • časová penalizace
    • diskvalifikace ze závodu
    O trestu rozhoduje ředitel závodu. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

    Podání protestu:
     Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní. Pozdější reklamace výsledků zaslané emailem řeší ředitel závodu s prezidentem P.A.L.

     Závody jsou určeny především pro širokou cyklistickou veřejnost!!