GENERÁLNÍ SPONZOR
KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice
PARTNER
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI
SILVINI - technical sportwearCYKLO BERAN Chrást - Cyklo obchod & servisTeasi - kvalitní produkty, kvalitní servis3F VISION - Inteligent sport eyewearTiskárna BÍLÝ SLONPREKOMIA, reklamní agentura v Plzni, Vás zviditelníPAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
Ikonka ke článkům
PAL CUP 2017
- Nejbližší závody
PAL CUP 2017
- Odjeté závody
Město Touškov<br>VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVAMěsto Touškov
VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
9. dubna 2017
Chrást<br>VELKÁ CENA SPORT BERANChrást
VELKÁ CENA SPORT BERAN
30. dubna 2017
Rakovník<br>LOKO MTB cupRakovník
LOKO MTB cup
7. května 2017
Domažlice<br>VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB<br>Mistrovství PLKDomažlice
VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
Mistrovství PLK
21. května 2017
Železná Ruda<br>VELKÁ CENA ŽELEZNÉ RUDYŽelezná Ruda
VELKÁ CENA ŽELEZNÉ RUDY
3. června 2017
Přeštice<br>XCO PRIOR PŘEŠTICEPřeštice
XCO PRIOR PŘEŠTICE
10. června 2017
Přeštice<br>VELKÁ CENA MĚSTA PŘEŠTICE<br>Junior PAL CUPPřeštice
VELKÁ CENA MĚSTA PŘEŠTICE
Junior PAL CUP
24. června 2017
Dýšina<br>GOLF OPEN BIKE RACE - ČasovkaDýšina
GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
5. srpna 2017
Pec<br>MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchuPec
MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
24. září 2017
17. ročník
Plzeňské amatérské ligy horských kol
Pohár Plzeňského kraje MTB
ENGLISH

D O M Ů
M I S T Ř I
KALENDÁŘ P.A.L. 2018
VÝSLEDKY
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
PRAVIDLA P.A.L.
PROPOZICE ZÁVODŮ
SPORT BERAN
Soutěž družstev

KOVOBEL
Soutěž klubů

FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
VÝSLEDKY
let minulých

KONTAKTY

Facebook
skupina P.A.L.

TOPlist
Stránky založeny:
10. dubna 2013
Copyright (C)
2013 - 2017
HYNC DESIGN - Ing, Hynek MUSIL, Vaše časomíra ...
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
info@sportberan.cz
info@pal-mtb.cz
PRAVIDLA
Plzeňská amatérská liga MTB - PAL CUP 2017

17. ročník PAL CUP se skládá z těchto devíti závodů:
 • Neděle 9. dubna 2017 - Město Touškov
  VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
 • Neděle 30. dubna 2017 - Chrást
  VELKÁ CENA SPORT BERAN
 • Neděle 7. května 2017 - Rakovník
  LOKO MTB cup
 • Neděle 21. května 2017 - Domažlice
  VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
  Mistrovství PLK
 • Sobota 3. června 2017 - Železná Ruda
  VELKÁ CENA ŽELEZNÉ RUDY
 • Sobota 10. června 2017 - Přeštice
  XCO PRIOR PŘEŠTICE
 • Sobota 24. června 2017 - Přeštice
  VELKÁ CENA MĚSTA PŘEŠTICE
  Junior PAL CUP
 • sobota 5. srpna 2017 - Dýšina
  GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
 • Neděle 24. září 2017 - Pec
  MTB ČERCHOV - Hromadný závod do vrchu
* závod Junior PAL CUP je určen pouze pro kategorie U7 až U18m/U15ž
** závod MTB Čerchov je určen pouze pro kategorie U13 až M50/Ž35
Ostatní závody PAL CUPu jsou vypsány pro všechny kategorie.

Bodové hodnocení:
 • 1. místo.....................34b
 • 2. místo.....................31b
 • 3. místo.....................28b
 • 4. místo.....................25b
 • 5. místo.....................23b
 • 6. místo.....................21b
 • 7. místo.....................19b
 • 8. místo.....................18b
 • 9. místo.....................17b
 • 10.- 25. místo..............po 1 bodu sestupně

Bodování:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech PAL CUP 2017 vypsaných pro jejich kategorii.
Při 100% bodové účasti se jeden výsledek škrtá, podrobně pro jednotlivé kategorie:
- pro kategorie U7, U9, U11, Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50: max 7 bodových výsledků
- pro kategorie U13, U15, U18m: max 8 bodových výsledků
Vítězem PAL CUPu 2017 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
 1. lepší umístění v mistrovském závodě
 2. vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
 3. rozhoduje věk (U7 až U18m – čím mladší, tím lepší), (Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50 – čím starší, tím lepší)

Bonusové hodnocení:
  K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu UMÍSTĚNÝCH závodníků v kategorii
  Příklad:
  V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
  V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
  Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

  Kategorie (dle roku narození):
  • U7m - kluci 2011 a mladší (6 let a mladší)
  • U7ž - holky 2011 a mladší (6 let a mladší)
  • U9m - žáci 2009-2010 (7-8 let)
  • U9ž - žákyně 2009-2010 (7-8 let)
  • U11m - žáci 2007-2008 (9-10 let)
  • U11ž - žákyně 2007-2008 (9-10 let)
  • U13m - žáci 2005-2006 (11-12 let)
  • U13ž - žákyně 2005-2006 (11-12 let)
  • U15m - žáci 2003-2004 (13-14 let)
  • U15ž - žákyně 2003-2004 (13-14 let)
  • U18m - junioři 2000-2002 (15-17 let)
  • Ž15 - ženy 1983-2002 (15-34 let)
  • Ž35 - ženy 1982 a starší (35 let a starší)
  • M18 - muži 1988-1999 (18-29 let)
  • M30 - muži 1978-1987 (30-39 let)
  • M40 - veteráni 1968-1977 (40-49 let)
  • M50 - veteráni 1967 a starší (50 let a starší)

  Všeobecná ustanovení:
   Závodník startuje vždy na vlastní nebezpečí. Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele. Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
   V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat.
   Jakákoliv technická a fyzická pomoc závodníkovi se trestá jeho vyloučením ze závodu. Výjimku tvoří občerstvení zajišťované doprovodem a zdravotnická pomoc.
   Technická depa jsou zakázána!
   Mistrovství kraje bude v roce 2017 pořádat Velosport Domažlice dne 21.5., kde vítězové kategorií získají mistrovský dres za podmínky, že se před domažlickým závodem zúčastní minimálně dalších dvou závodů PAL CUPu 2017.
   Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola, pokud jsou na bodovaném místě. Závodník nemůže startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození! Závodník bude diskvalifikován, jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně.
   Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani upravovat. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Cyklokrosová kola jsou zakázaná!
   Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.
   Pořadatel závodu si vyhrazuje v kategoriích Ž15, Ž35, M18, M30, M40, M50 postavit do první řady na startu až 3 závodníky (za všechny zmíněné kategorie dohromady) z řad VIP, sponzorů, patronů apod.
   Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
   Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Používání ochranné přilby je povinné! Závodník je povinen dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

   Závodník porušuje pravidla:
   • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.)
   • v případě úmyslného zkrácení tratě
   • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníků
   • v případě špatně či neúplně vyplněné přihlášky
   • pří jízdě bez helmy. Bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení, výměny celého kola
   • v případě, že pojede bez startovního čísla

   Možnosti potrestání porušení pravidel:
   • slovní napomenutí
   • časová penalizace
   • diskvalifikace ze závodu
   O trestu rozhoduje ředitel závodu. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

   Podání protestu:
    Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní. Pozdější reklamace výsledků zaslané emailem řeší ředitel závodu s prezidentem P.A.L.

    Závody jsou určeny především pro širokou cyklistickou veřejnost!!